Kontakt

Kontakt:

Klinika za ginekologiju i porodištvo- Klinički bolnički centar Rijeka

Katedra za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Cambierieva 17/5, Rijeka