O društvu

 Predsjednik društva HERMAN HALLER
Ustanova Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC Rijeka
Adresa Cambierieva 17/5; 51000 Rijeka
e-mail haller.herman@gmail.com
Telefon ustanove +385 (0)51 658-203
mobitel +385 (0) 91 22 58 480
 
Prvi dopredsjednik ANTE ĆORUŠIĆ
Ustanova Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb
Adresa Petrova 13, 10 000 Zagreb
e-mail ante.corusic@mef.hr, acorusic@gmail.com
Telefon ustanove
mobitel +385 (0)99 35 53 958
 
Drugi dopredsjednik DENI KARELOVIĆ
Ustanova Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC Split
Adresa Spinčićeva 1, 21 000 Split
e-mail deni@kbsplit.hr
Telefon ustanove +385 (0)21 551 227
mobitel +385 (0)98 36 04 23
 
Tajnik MARKO KLARIĆ
Ustanova Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC Rijeka
Adresa Cambjerieva 17/5, 51 000 Rijeka
e-mail k_marko@yahoo.com
Telefon ustanove +385 (0)51 658 203
mobitel +385 (0)91 789 1312
 
Rizničar DRAŽAN BUTORAC
Ustanova Klinika za ženske bolesti i porodništvo, KBC Sestre milosrdnice, Hrvatsko katoličko sveučilište
Adresa Vinogradska 39, 10 000 Zagreb
e-mail drazan.butorac@gmail.com
Telefon ustanove +385 (0)1 3787334
mobitel +385 (0)98 952 18 39
 
 
Član upravnog odbora BRANKO DUKIĆ
Ustanova OB Zadar
Adresa
e-mail bdukic@globalnet.hr
Telefon ustanove
mobitel +385 (0) 91 52 15 866
 
 Član upravnog odbora MIROSLAV KOPJAR
Ustanova
Adresa
e-mail mkopjar9@gmail.com
Telefon ustanove
mobitel +385 (0) 91 424 00 07
 
Član upravnog odbora VLASTIMIR KUKURA
Ustanova
Adresa
e-mail vlastimir.kukura@zg.t-com.hr
Telefon ustanove +385 (0)1 2253 430
mobitel
 
Član upravnog odbora ŽELJKO ŠTAJCER
Ustanova Služba ginekologie i opstetricije, OB Karlovac
Adresa A. Štampara 3, 47 000 Karlovac
e-mail zstajcer@gmail.com
Telefon ustanove +385 (0) 47 608 384
mobitel +385(0) 98 246 062
 
Član upravnog odbora ZLATKO TOPOLOVEC
Ustanova Klinika za ginekologiju i opstetriciju, KBC Osijek
Adresa Hutlerova 4, 31 000 Osijek
e-mail Zlatko.topolovec1@os.t-com.hr
Telefon ustanove +385 (0) 31 512 337
mobitel +385 (0) 98 473483
 
Član upravnog odbora GORAN VUJIĆ
Ustanova Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb
Adresa Petrova 13, 10 000 Zagreb
e-mail dr.goran.vujic@gmail.com
Telefon ustanove +385 (0)1 460 46 58, +385 (0)1 460 47 11
mobitel +385 (0) 95 19 69 282